Spółka w Hiszpanii ?

Certificación Negativa del Nombre jest zaświadczeniem imiennym spółki, jednocześnie jest pierwszym, niezbędnym krokiem do założenia spółki handlowej w Hiszpanii, potwierdzającym, iż w Hiszpanii nie istnieje żadna inna firma o takiej samej nazwie. Aby otrzymać ten dokument musimy zwrócić się do Centralnego Rejestru Handlowego. Dla bezpieczeństwa zaleca się podanie przynajmniej trzech proponowanych nazw spółki, aby zapobiec kilkakrotnemu składaniu wniosku. Aby zwiększyć konkurencyjność naszej spółki na rynku zaleca się także zastrzeżenie nazwy firmowej oraz logo.

Krok drugi: konto w banku


Kolejnym etapem jest otwarcie rachunku bankowego w jednym z hiszpańskich banków. Aby to zrobić potrzebny będzie nam dokument potwierdzający nazwę firmy z siedzibą w Hiszpanii. Na naszym nowym koncie bankowym powinniśmy również zdeponować kapitał spółki. Jest to niezbędna formalność. Kolejnym krokiem jest złożenie w biurze notarialnym zaświadczenia z banku i projektu statutu spółki. Na podstawie tych dokumentów notariusz przygotuje umowę założenia spółki. Następnie należy opłacić podatek w wysokości 1% kapitału spółki (Impuesto Sobre Operaciones Societarias) oraz wpisać spółkę do Rejestru Handlowego właściwego dla siedziby firmy. W tym momencie nasza spółka nabiera mocy prawnej i otrzymuje numer NIF, Número de Identificación Fiscal, czyli numer identyfikacji podatkowej.

To jeszcze nie wszystko

Kolejnym krokiem jest skierowanie się do urzędu miasta w celu uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie działalności, czyli Licencia Municipal de Apertura. Zaświadczenie to potwierdza, że działalność gospodarcza jest zgodna z normami przewidzianymi przez plany urbanistyczne miasta. Jeżeli okaże się, ze zakupiona nieruchomość wymaga przebudowy lub remontu konieczne jest uzyskanie Licencia Municipal de Obras, czyli pozwolenia na wykonanie robót. Jeżeli natomiast nieruchomość w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom, kolejnym etapem jest wpis do rejestrów (Inscripciones Registrales). W przypadku zakupu nieruchomości i założenia lub anulowania hipoteki na tę nieruchomość, lub też dokonania jakiegokolwiek aktu przekazania własności, należy dokonać wpisu do rejestru nieruchomości (Registro de la Propiedad Inmobiliaria). Ważnym dokumentem są też zgłoszenia rozpoczęcia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu (Declaración Censal de Comienzo de Actividad oraz Impuesto sobre Actividades Económicas).

W przypadku gdy planujemy zatrudnienie nowych pracowników w hiszpańskim oddziale firmy musimy zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Tesorerìa General de la Seguridad Social). Tam będziemy mogli uzyskać numer identyfikacyjny ubezpieczenia. Dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność indywidualną przewidziany jest specjalny tryb ubezpieczenia (Régimen Especial de Autónomos). Należy również zarejestrować ewentualnych nowozatrudnionych pracowników już w dniu podpisania umowy o pracę.

Zalety

Jedną z głównych zalet kupna nieruchomości na firmę jest możliwość odzyskania podatku VAT, o czym wspomnieliśmy już na wstępie. Poza tym, wszelkie formalności i prowadzenie księgowości w Hiszpanii jest dużo mniej skomplikowane niż w Polsce. Ponadto, „Nieruchomość kupiona na spółkę handlową w Hiszpanii podczas wynajmu generuje duży dochód. Z tych przychodów można finansować koszty związane z jej obsługą, takie jak naprawa czy comiesięczne wynagrodzenie, przekazywane firmie deweloperskiej za kompletną obsługę apartamentu” – mówi Marcin Borski, Partner Zarządzający z firmy Casa en Sol, specjalizującej się w obsłudze klientów polskich w Hiszpanii w zakresie kupna nieruchomości.

Autor: Małgorzata Wargocka
Źródło: Casa en Sol