W przyszłości grozi nam jednak znaczne pogłębienie deficytu mieszkaniowego. Coraz bardziej widoczna staje się ograniczona aktywność inwestorów na rynku mieszkaniowym. Według danych podawanych przez GUS, od początku bieżącego roku liczba rozpoczynanych inwestycji mieszkaniowych spadła o prawie 1/4. Największy udział w przypadku powstawania nowych zasobów na rynku mieszkaniowym mają deweloperzy. Tworzą oni praktycznie połowę z ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania.
 
Od stycznia do września 2009 r. deweloperzy rozpoczęli budowę blisko 30 tys. nowych mieszkań. Jest to o 45,1 proc. mniej niż w 2008 r. Należy przy tym zwrócić także uwagę na równoległy spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę (w porównaniu z rokiem ubiegłym – o 38,4 proc.). Jedynym segmentem budownictwa mieszkaniowego, w którym odnotowujemy wzrosty, jest budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe. Dynamika wzrostu dla tej grupy mieszkań wyniosła 20,6 proc. w porównaniu do okresu styczeń-wrzesień dla 2008 i 2009 r.
 

 

Źródło: GUS ,   29.10.2009