Głównym celem podjętej inicjatywy jest rozważenie możliwości podjęcia uchwały dotyczącej czasowego zwolnienia z podatku od nieruchomości właścicieli budynków mieszkalnych wielorodzinnych, na których będzie wykonany proces termomodernizacyjny. Jest to w zamyśle projekt, który zmierzałby do dodatkowego zachęcenia i zainicjowania działań termomodernizacyjnych na budynkach wielorodzinnych znajdujących się na obszarze Gmin.

Arkadiusz Borek uważa, że wprowadzenie takiej uchwały niewątpliwie przyczyniłoby się do radykalnej zmiany wizerunku miasta, jak i również zmniejszyłoby dodatkowo zużycie energii cieplnej na budynkach  nawet do 60 %.

Dzięki podjęciu takiej uchwały zmniejszyłyby się co prawda dochody budżetu miasta, lecz znacząco pobudzony zostałby rynek firm wykonawczych, a co za tym idzie – zmniejszona zostałaby stopa bezrobocia.

W strukturze kosztów utrzymania mieszkania, nawet ok. 70 % stanowią koszty energii cieplnej. Tak więc redukcja tych kosztów powinna wpłynąć na zmniejszenie problemu eksmisji.

Jedyną ulgą na chwilę obecną jest Fundusz Termomodernizacji w postaci premii termomodernizacyjnej, lecz zdaniem Pana Arkadiusza Borek, wprowadzenie dodatkowej uchwały dotyczącej zwolnienia z podatku, zachęciłoby właścicieli budynków (m.in. wspólnoty mieszkaniowe) do podjęcia działań termomodernizacyjnych na szerszą skalę.

Ponadto dążenie do podniesienia jakości energetycznej budynków należy do jednej z dyrektyw Unii Europejskiej. Poprawa jakości energetycznej budynków jest ukierunkowana nie tylko na obniżenie zużycia energii i kosztów eksploatacji budynków, ale także na ochronę środowiska.

Ład estetyczny i energetyczny jest ważnym czynnikiem wpływającym na ocenę miasta przez jego mieszkańców. Dodatkowo zadbane i kolorowe miasto  łatwiej przyciąga inwestorów i turystów, a co najważniejsze – stanowi lepsze środowisko zamieszkania.

Instytut Gospodarki Nieruchomościami

gk