Na mocy umowy spółka kompleksowo obsłuży realizację inwestycji na nieruchomości należącej do inwestora – osoby fizycznej, właściciela nieruchomości. Spólka odpowiadać będzie m.in. za wybór koncepcji zagospodarowania nieruchomości, nadzór i koordynację prac związanych z realizacją projektu, dziaąania administracyjne związane z obsługą projektu, doradztwo w zakresie sposobu finansowania inwestycji oraz strategię sprzedaży. 

„Podpisanie tej umowy to odpowiedź na coraz większe zapotrzebowanie na profesjonalne usługi doradztwa w zakresie realizacji inwestycyji na rynku nieruchomości. Teraz kiedy sytuacja w branży się stabilizuje, nowe warunki rynkowe sprzyjają ciekawym projektom inwestycjnym.” - mówi Artur Wnuk, Prezes Secus Property SA.

Secus Property powstał w 2006 r. i prowadzi działalność inwestycyjną w branży nieruchomości. Atutem spółki jest inwestowanie w nieruchomości o strategicznym położeniu. Projekty inwestycyjne realizowane są w oparciu o bieżącą i dogłębną analizę rynku, co pozwala opracowywać oferty, które stwarzają możliwości realizacji znacznego zysku. Dotychczas spółka realizowała projekty na Śląsku, w Trójmieście i w Krakowie.

www.secusproperty.pl