W badanym okresie ukończono prace nad trzema budynkami biurowymi o łącznej powierzchni 50 tys. m kw., w wyniku czego całkowite zasoby powierzchni biurowej osiągnęły poziom 3,2 mln m kw.

Włączając powierzchnie biurową, której dostarczenie planowane jest w IV kw. 2009 r., całkowita wielkość podaży w 2009 r. wyniesie 260 tys. m kw. - najwięcej od 2001 r.

W III kw. całkowity wolumen transakcji najmu, z wyłączeniem renegocjacji, wyniósł 55 800 m kw., co oznacza spadek o 56 proc. w porównaniu do III kw. 2008 r. Większość umów została podpisana w strefach położonych poza centrum Warszawy.

Eksperci DTZ zauważają, że w wyniku słabego popytu oraz wysokiego poziomu podaży nowej powierzchni, stopa pustostanów wzrosła z 4,5 proc. w I kw. 2009 do 7,1 proc. w III kw. Włączając powierzchnię oferowaną na podnajem, współczynnik dostępności wzrósłby do poziomu 8,8 proc.

Czynsze ukształtowały się w przedziale 24-25 euro za m kw. za miesiąc w centralnych lokalizacjach oraz 15-17 euro za m kw. za miesiąc poza centrum. W wyniku wysokiej podaży oraz niskiej aktywności najemców, właściciele budynków w dalszym ciągu oferowali atrakcyjne pakiety zachęt, co wywierało presję na spadek czynszów efektywnych.

źródło:efi24.com
27.10.2009