Mały budynek będzie można dobudować do dużego. Taką zmianę w przepisach szykuje minister infrastruktury.
Od 7 lipca 2009 r. tego typu dobudowy są zabronione. Obecnie stawiany budynek musi mieć długość i wysokość nie większą od tego, do którego będzie przylegał, choć tylko w pasie o szerokości 3 m od granicy działki. Potem może być wyższy. Takie zmiany wprowadziła nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , która weszła w życie w tej dacie – przypomina Rzeczpospolita.

Mały budynek będzie można dobudować do dużego.

Zgodnie z nową ministerialną propozycją będzie można dobudowywać do siebie budynki o różnych gabarytach, wystarczy, że będą one do siebie przylegały chociaż w jednym punkcie.

Po lipcowej nowelizacji z rozporządzenia zniknął również przepis dotyczący mierzenia odległości od granicy działki.  Dlatego też, nowy projekt wprowadza zasadę, że mierzy się ją w poziomie, od najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego.

Według Rzeczpospolitej pojawią się też ułatwienia dla inwestorów chcących wybudować miejsca postojowe dla samochodów, choć nie dla wszystkich. Jedynie dla tych, którzy posiadają sąsiada z posesją, gdzie znajduje się już taki parking, i to tuż przy granicy działki. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony, wówczas bez przeszkód  można będzie budować miejsca parkingowe po drugiej stronie granicy. Miejsc tych nie może być jednak więcej, niż ma już sąsiad. W tej chwili trzeba mieć na tego typu odstępstwo od warunków technicznych zgodę ministra.

Projekt zawiera także przepisy przejściowe, które przewidują, że będzie się stosowało obecne uregulowania (nawet po wejściu w życie tego projektu), jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lub o zatwierdzenie projektu budowlanego został opracowany na podstawie przepisów obowiązujących po lipcowej zmianie, albo też na podstawie tych przepisów została zgłoszona staroście budowa lub roboty budowlane.

Źródło: Rzeczpospolita