Pomimo swej popularności program dopłat ma kilka elementów, które w znaczny sposób ograniczają możliwość skorzystania z niego:
  • przeznaczony jest tylko dla małżeństw lub osób samotnie wychowujących dziecko;
  • nałożony jest limit wielkości mieszkania i domu: odpowiednio 75m2 i 140 m2
  • ustalone są limity cen za metr kwadratowy mieszkania/domu dla poszczególnych województw;
  • kredytu z dopłatą nie może przyznać każdy bank. Wyznaczono 14 instytucji finansowych, które mogą uczestniczyć w programie;
  • dopłaty do odsetek realizowane są tylko przez 8 lat okresu kredytowania. Resztę każdy musi zapłacić sam.

Największym ograniczeniem okazał się ustalany odgórnie limit cen metra kwadratowego, który wiele nieruchomości na stałe wykluczał z programu. Kwartalne „poprawki” wnoszone do tabeli limitów stanowią jednak urealnienie programu. Najnowsze limity obowiązują od 1 października i w wielu miejscowościach zwiększyły dostępność programu.

Tabela 1. Limity cen metra kwadratowego – zmiany w III i IV kwartale 2009 r.

Nazwa województwa Gmina Wskaźniki obowiązujące w III kw. 2009 Wskaźniki obowiązujące w IV kw.2009 Zmiany IV-III kw. 2009
dolnośląskie m. Wrocław 6,295.10 PLN 6,655.60 PLN 350.50 PLN
  pozostałe 4,335.80 PLN 4,811.10 PLN 475.30 PLN
kujawsko-pomorskie m. Bydgoszcz 6,391.00 PLN 7,121.80 PLN 730.80 PLN
  m. Toruń 6,391.00 PLN 7,121.80 PLN 730.80 PLN
  pozostałe 4,908.40 PLN 5,560.10 PLN 651.70 PLN
lubelskie m. Lublin 4,329.27 PLN 4,308.61 PLN -20,66 PLN
  pozostałe 4,067.08 PLN 3,895.44 PLN -171.64 PLN
  m. GorzówWlkp. 4,699.80 PLN 4,699.80 PLN 0.00 PLN
  m. Zielona Góra 4,699.80 PLN 4,699.80 PLN 0.00 PLN
  pozostałe 4,018.00 PLN 4,018.00 PLN 0.00 PLN
łódzkie m. Łódź 5,601.40 PLN 6,043.80 PLN 442.40 PLN
  pozostałe 3,901.10 PLN 4,354.00 PLN 452.90 PLN
małopolskie m. Kraków 5,340.30 PLN 6,055.00 PLN 714.70 PLN
  pozostałe 4,515.70 PLN 4,792.20 PLN 276.50 PLN
mazowieckie m. Warszawa 7,257.60 PLN 7,699.58 PLN 441.98 PLN
  pozostałe 4,326.70 PLN 5,539.31 PLN 1,212.61 PLN
opolskie m. Opole 5,215.00 PLN 5,863.90 PLN 648.90 PLN
  pozostałe 5,215.00 PLN 5,863.90 PLN 648.90 PLN
podkarpackie m. Rzeszów 4,342.80 PLN 4,739.00 PLN 396.20 PLN
  pozostałe 3,869.60 PLN 4,543.00 PLN 673.40 PLN
podlaskie m. Białystok 5,171.60 PLN 5,579.00 PLN 407.40 PLN
  pozostałe 4,071.20 PLN 4,694.20 PLN 623.00 PLN
pomorskie m. Gdańsk 5,744.20 PLN 5,744.20 PLN 0.00 PLN
  pozostałe 4,721.50 PLN 5,083.40 PLN 361.90 PLN
śląskie m. Katowice 5,133.80 PLN 5,203.10 PLN 69.30 PLN
  pozostałe 4,540.20 PLN 4,601.80 PLN 61.60 PLN
świętokrzyskie m. Kielce 4,948.18 PLN 5,224.04 PLN 275.86 PLN
  pozostałe 2,814.36 PLN 2,849.60 PLN 35.24 PLN
warmińsko-mazurskie m. Olsztyn 5,875.03 PLN 6,474.30 PLN 599.27 PLN
  pozostałe 4,397.47 PLN 4,720.80 PLN 323.33 PLN
wielkopolskie m. Poznań 7,224.00 PLN 7,063.00 PLN -161.00 PLN
  pozostałe 4,760.00 PLN 4,510.10 PLN -249.90 PLN
zachodniopomorskie m. Szczecin 4,698.40 PLN 4,790.80 PLN 92.40 PLN
  pozostałe 4,551.40 PLN 4,641.70 PLN 90.30 PLN

źródło: BGK

Wtórne lepsze?

Limity cen mieszkań sprawiają, że za pośrednictwem „Rodziny na swoim” w największych miastach można zakupić przede wszystkim mieszkania z rynku wtórnego, trudniej zaś jest o droższe lokale wprost od deweloperów. Tylko w Łodzi limit pokrywa średnią cenę metra mieszkania z rynku zarówno wtórnego, jak i pierwotnego. W Warszawie i Krakowie – biorąc pod uwagę uśrednioną cenę mieszkania – można brać pod uwagę tylko rynek wtórny, podobnie we Wrocławiu i Katowicach.

Tabela 2. Porównanie średnich cen mieszkań na rynku wtórnym i pierwotnym

Miasto Rynek wtórny Rynek pierwotny Limit
Warszawa 8,250.00 PLN 9,200.00 PLN 7,699.00 PLN
Kraków 6,900.00 PLN 7,500.00 PLN 6,055.00 PLN
Wrocław 6,440.00 PLN 8,500.00 PLN 6,655.00 PLN
Katowice 4,020.00 PLN 5,400.00 PLN 5,203.00 PLN
Łódź 4,300.00 PLN 5,700.00 PLN 6,043.00 PLN

Źródło: opracowanie własne ZFDF na podstawie raportu Expander i Szybko.pl

A na dom wystarczy

Nieco ciekawiej przedstawia się sytuacja osób zdecydowanych na kupno domu. Zgodnie ze średnimi cenami metra kwadratowego w największych miastach w Polsce, ustalone limity pozwalają na zakup domu właściwie w każdym z nich.

Jednak przy zakupie własnego domu problem polega na wielkości dofinansowanej przestrzeni. Rząd chce nam pomóc w zakupie maksymalnie 70 m2, co oznacza, że jeśli zdecydujemy się na zakup np. 120-metrowego domu, to dodatkowe 50 m2 nie będzie objęte dopłatami. Ponadto, jeśli chcemy uzyskać pomoc, to oczywiście nie możemy przekroczyć 140 m2.

Tabela 3. Średnia cena metra kwadratowego domu do 150 m2 w porównaniu z limitem cen

Miasto Cena m2 domu Limit
Warszawa 6,333.00 PLN 7,699.00 PLN
Wrocław 4,800.00 PLN 6,655.00 PLN
Kraków 4,533.00 PLN 6,055.00 PLN
Poznań 4,200.00 PLN 7,063.00 PLN
Białystok 3,300.00 PLN 5,570.00 PLN
Katowice 3,600.00 PLN 5,203.00 PLN
Szczecin 3,800.00 PLN 4,790.00 PLN
Lublin 3,433.00 PLN 4,308.00 PLN
Łódź 3,766.00 PLN 6,043.00 PLN

Źródło: opracowanie własne ZFDF na podstawie raportu Expander i Szybko.pl

A teraz za ile?

Jarosław Sadowski, Expander i ZFDF: – Coraz więcej klientów decyduje się na kredyt z dopłatą. Rolą doradcy finansowego jest przedstawienie specjalnie dopasowanej do potrzeb klienta oferty bankowej, po dokładnym przeanalizowaniu jego potrzeb. Nie zawsze bowiem wzięcie kredytu z dopłatą jest dla klienta odpowiednim wyjściem.

Tabela 4. Aktualne marże i oprocentowania kredytów z dopłatą, stan na 16.10.2009 r.

Bank Stawka bazowa Marża Oprocentowanie
Alior Bank 4,18 % 2% – 4.35 % 6.18 % do 8.53 %
Bank BPH 4.35 % 3.30 % 7.65 %
Bank BPS 4.18 % 1,60 % 5.78 %
BZ WBK 4.20 % 2%, po 8 latach 2.5 % 6.2 %, po 8 latach 6.7 %
Citi Handlowy 4.20 % od 1.6 % do 2.3 % od 5.8 % do 6.5 %
DomBank 4.16 % 4.34 % 8.50 %
Eurobank 4.16 % 2.89 % 7.05 %
Gospodarczy Bank Wielkopolski 4.17 % 1.45 % 5.62 %
Mazowiecki Bank Regionalny 4.20 % od 1.35 % od 5.55 %
Metrobank Oddział Specjalistyczny Noble Bank 4.71 % od 2.95 % do 4.95 % od 7.66 % do 9.66 %
Pekao Bank Hipoteczny 4.18 % 2.60 % 6.78 %
Pekao SA 4.28 % od 2.4 % 4.28 %
PKO BP 4.18 % 2.87 % 7.05 %
Bank Pocztowy 4.19 % 3.25 % 7.44 %

Źródło: Expander i ZFDF

Najlepiej więc najpierw sprawdzić, czy na pewno jesteśmy rodziną, która chce być „na swoim” razem z rządem…

Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego