W październiku br. wprowadzono kilka istotnych zmian. Ekspert portalu Inwesycje.pl, Justyna Niedzielska podaje, że Bank Pekao SA obniżył procentowanie kredytów mieszkaniowych; klienci mogą liczyć na niższe marże - od 2,3% dla standardowego kredytu mieszkaniowego w PLN na okres pierwszego roku lub dwóch lat, potem minimalny poziom marży wynosi 2,4%. Również osoby korzystające z kredytu „Rodzina na Swoim” zapłacą marżę wysokości od 2,4%. W Banku Pocztowym oprocentowanie kredytów hipotecznych wyznaczane będzie na podstawie stałej marży banku oraz aktualizowanej kwartalnie stawki referencyjnej WIBOR 3M (zamiast WIBOR 6M). Nowe marże kredytów hipotecznych wynoszą: od 2,8% (dla kwoty kredytu powyżej 200 tys. zł) oraz od 3,0% (dla niższych kwot kredytu). Natomiast klienci mBanku i MultiBanku, posiadający kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, zawarte przed jesienią 2006 roku (kredyty tzw. „starego portfela”), mogą przewalutować je na złote. Nowa propozycja połączona jest ze zmianą zasad naliczania oprocentowania na system oparty o stałą marżę i WIBOR3M liczony kwartalnie. Dodatkowo klienci otrzymują pakiet dedykowanych usług.

Źródło: Property Jornal - Polska Giełda Nieruchomości 10-11/09