Przedsięwzięcie stanowi przykład umiejętnego wykorzystania środków publicznych na rewitalizację zasobów miejskich z jednoczesnym wypełnieniem warunków budownictwa społecznego, realizowanego przez samorząd lokalny we współpracy ze spółką prawa handlowego. To nowatorskie i odważne przedsięwzięcie stanowi także przykład udanej współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego i racjonalnego planowania przestrzennego. Oddany do użytku budynek przybliża władze Oławy do osiągnięcia wyznaczonego sobie celu, jakim jest wybudowanie 1000 lokali mieszkalnych w systemie TBS na terenie miasta.

 

 

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury 16.10.2009,   19.10.2009