Podzielony on został na pięć fragmentów: 29,2 km, 16,9 km, 20 km, 17,6 km i 7,1 km. W sierpniu polsko - chińskie konsorcjum składające się z: China Overseas Engineering Group Co., Ltd (COVEC); Shanghai Construction Group (SCG); China Railway Tunnel Group (CTG); DECOMA sp. z o.o., reprezentowane przez pierwszą spółkę z grupy - COVEC, przedstawiło najtańsze oferty na dwa najdłuższe odcinki (29,2 km i 20 km) – odpowiednio 754 588 186 zł i 534 548 523 zł. Mec. Andrzej Olszewski z kancelarii Barylski, Olszewski, Brzozowski, reprezentującej zwycięskie konsorcjum, powiedział: Nasze wyceny zostały przygotowane w oparciu o rzetelne kalkulacje wszystkich konsorcjantów i podwykonawców. Chcemy również podkreślić fakt bardzo udanej współpracy na poziomie przygotowywania ofert między chińskimi i polskimi partnerami. Zapewniamy, że dysponujemy wszystkimi środkami technicznymi i zasobami ludzkimi, które pozwolą nam bez przeszkód wykonać prace terminowo i w ramach cenowych, do jakich zobowiązaliśmy.Źródło: Property Jornal - Polska Giełda Nieruchomości 10-11/09