Wchodząca w życie już w najbliższy czwartek ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami rozszerza grupę osób uprawnionych do sporządzania świadectw energetycznych. Jak przypomina dziennik, będą mogli je sporządzać inżynierowie budownictwa, którzy nie mają tytułu magistra, a jedynie ukończyli studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych. Do tej pory nie mieli oni takich uprawnień, gdyż świadectwa mogli sporządzać jedynie inżynierowie z tytułem magistra.

Poza inżynierami budownictwa nowelizacja przyznała uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych także osobom, które brały udział w procesie budowlanym – dodaje gazeta. Oznacza to, że deweloperzy i projektanci budynków będą mogli oceniać właściwości energetyczne zaprojektowanych czy wybudowanych przez siebie obiektów. Uprawnień takich nie będą natomiast mieli właściciele lub zarządcy budynku, dla którego ma być sporządzone świadectwo.

 

Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna” 13.10.2009