Popularność programu zdecydowanie wzrosła wraz z początkiem 2009 r., kiedy weszła w życie nowelizacja Ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, która reguluje program „Rodzina na swoim". Wprowadzone zmiany znacząco zwiększyły dostępność preferencyjnego kredytu.

Od 2009 r. w ramach „Rodziny na swoim" udzielono ponad 22 tys. kredytów na kwotę ponad 3,7 mld zł.

Na 2009 r. w zarządzanym przez BGK Funduszu Dopłat, zaplanowano kwotę 80 mln na dopłaty w ramach programu "Rodzina na swoim". Od początku roku wypłacono z niego ok. 45 mln zł. 

Kredyt w ramach programu „Rodzina na swoim" jest obecnie dostępny w 14 bankach, które podpisały umowę z BGK. Są to:  Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank PKO BP, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK S.A., Dombank Hipoteczny, Euro Bank S.A., Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, Mazowiecki Bank Regionalny, Noble Bank SA, Pekao Bank Hipoteczny.

A tak od początku roku zmieniały się limity maksymalnej ceny metra kwadratowego kredytowanej nieruchomości (ostatnia tabelka pokazuje aktualnie obowiązujące wskaźniki):
 

Bank Gospodarstwa Krajowego

gk