Największym wierzycielem jest brytyjski Royal Bank of Scotland, od którego spółka Orco pożyczyła 304,9 milionów euro.


Źródło: interia.pl