Polski rynek funduszy nieruchomości zaczął powstawać w 2004 r. Po fazie stagnacji w ostatnich dwóch latach, spowodowanej słabszą koniunkturą na rynku, nadchodzi czas ożywienia oraz większego zainteresowania tego rodzaju instrumentami inwestycyjnymi. Chociaż możliwość wyboru odpowiedniego funduszu na rynku jest wciąż niewielka, zaczynają pojawiać się ciekawe alternatywy.
 
Przykładem tego jest nowy fundusz nieruchomości Domu Maklerskiego New World Alternative Investment (NWAI), którego polityka inwestycyjna jest szczególnie interesująca wobec prognoz koniunktury rynkowej na najbliższe 4-5 lat. Oparta została bowiem nie tylko na zakupie nieruchomości (najbardziej płynnych, bo mieszkań średniej wielkości w najlepszych lokalizacjach), ale i aktywnym zarządzaniu posiadanymi aktywami poprzez wynajem lokali i reinwestycje tak uzyskanych środków. Jak zapewniają przedstawiciele NWAI, dzięki temu gwarancja stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału jest wyższa niż w przypadku inwestycji w inne obszary nieruchomości. Subskrypcja na udziały jest otwarta do 16 listopada 2009 r.
Źródło: Ciszewski Financial Communications ,   05.10.2009