Jak czytamy dalej, już od trzech miesięcy trzymiesięczna stopa WIBOR, która jest podstawą wyliczania oprocentowania większości kredytów hipotecznych, utrzymuje się poniżej 4,20 proc., a więc w okolicach poziomów najniższych w historii. Od trzech miesięcy Rada Polityki Pieniężnej wstrzymuje się też z kolejnymi decyzjami o obniżkach stóp procentowych.

Według obliczeń eskpertów Open Finance, jeśli uda się ujarzmić inflację a RPP utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie, może to dać potencjał spadku WIBOR o 43 pkt bazowe, licząc, od obecnej wysokości, czyli 4,18 proc. – dodaje dziennik. To natomiast przyczynić się może do wzrostu zainteresowania kredytami hipotecznymi.

 

 

Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna” 6.10.2009,   06.10.2009