Podczas uroczystości wiceminister infrastruktury Piotr Styczeń wręczył odznaczenia państwowe i resortowe przyznane osobom zasłużonym dla polskiego budownictwa. Zwracając się do zebranych, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Stanisław Żmijan stwierdził, że parlament aktywnie wspiera przedsiębiorców w ich działaniach biznesowych przyczyniających się do rozwoju gospodarczego kraju, wprowadzając zmiany w legislacji przede wszystkim w tych obszarach, na które wskazują samorządy zawodowe i organizacje pozarządowe. Jako przykład podał zakończone prace nad nowelizacjami ustaw o zamówieniach publicznych oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Przypomniał również, że w toku prac parlamentarnych znajduje się budząca wiele emocji i nadziei ustawa o planowaniu przestrzennym.

Certyfikat Dewelopera przyznawany jest od 1999 r. Ideą tego wyróżnienia jest, aby służyło ono za wskazówkę i rekomendację dla banków, firm współpracujących z deweloperem i potencjalnych klientów, przy podejmowaniu decyzji o podpisaniu umowy z deweloperem. Jego ważność wynosi dwa lata, ale wyróżnienie to może być przedłużone na kolejne dwa, jak też zawieszone lub nawet cofnięte (w przypadku utraty przez dewelopera wiarygodności publicznej). Certyfikowane firmy są bowiem stale obserwowane i weryfikowane, aby dewelopera posiadającego certyfikat można było w trakcie całego czasu jego obowiązywania uznać za wiarygodnego. Działalność firmy, która uzyskała Certyfikat, zobowiązuje ją do przekazywania co pół roku bieżących informacji o aktualnej sytuacji finansowej, a także o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na jej wiarygodność. Obecnie Certyfikat Dewelopera posiada 36 firm.

Konkurs „Pracodawca Roku 2008 w Budownictwie" służy wyłanianiu i promowaniu takich pracodawców, którzy zarządzając firmą profesjonalnie i rzetelnie, reprezentują poziom nieprzeciętny i godny naśladowania. Formuła Konkursu jest otwarta, tzn. do Konkursu zapraszani są wszyscy przedsiębiorcy działających na terenie Polski w szeroko pojętej branży budowlanej, niezależnie od charakteru własności firmy, jej wielkości i liczby zatrudnionych pracowników. Kandydatów do Konkursu zgłaszać mogą podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, a także instytucje państwowe i samorządowe oraz osoby prywatne, cieszące się autorytetem w środowisku budowlanym. Tytuł „Pracodawca Roku w Budownictwie" i statuetka przyznawane są w dwóch kategoriach: w grupie firm dużych zatrudniających ponad 250 pracowników oraz w grupie firm małych i średnich zatrudniających do 250 pracowników.

Pełna lista nagrodzonych instytucji dostępna jest na stronie: www.pzpb.internetdsl.pl


Źródło: Ministerstwo Infrastruktury 29.09.2009,   01.10.2009