Od 1 października obowiązują nowe limity cen m.kw. umożliwiające zakup mieszkania na kredyt z dopłatą do odsetek. Expander - Niezależny Doradca Finansowy, opierając się na danych portalu szybko.pl sprawdził, ile mieszkań oferowanych obecnie do sprzedaży w poszczególnych miastach wojewódzkich i poza nimi, można kupić na kredyt z dopłatą. Pod uwagę wzięliśmy wystawione obecnie na sprzedaż mieszkania o powierzchni do 75 m.kw.

Największy wybór w Olsztynie
Z analizy wynika, że sytuacja w poszczególnych regionach jest bardzo zróżnicowana. Zdecydowanie najłatwiej (kierując się wyłącznie kryterium ceny m.kw.) kupić mieszkanie na kredyt oferowany w ramach programu „Rodzina na swoim” w województwie warmińsko-mazurskim. Średnio ponad 98% oferowanych na rynku wtórnym mieszkań, wystawionych jest z ceną m.kw. niższą lub równą limitowi. Nie ma istotnych różnic między wskaźnikiem dostępności dla Olsztyna i pozostałych miejscowości tego województwa. Na drugim miejscu znajduje się województwo lubuskie, gdzie na kredyt z dopłatą można kupić średnio 96% oferowanych mieszkań. Co prawda w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze ten udział jest mniejszy o kilka punktów procentowych, ale rozbieżność między tymi miastami a pozostałymi w województwie nie jest znacząca. W Podlaskim na kredyt z dopłatą można kupić blisko 95% oferowanych mieszkań.

Na drugim biegunie mamy województwo pomorskie, gdzie limit ceny m.kw. bardzo odbiega od rzeczywistości lokalnego rynku. W efekcie zaledwie 24% mieszkań można kupić na kredyt dopłatą. Niewiele lepiej jest w województwie mazowieckim, gdzie ten odsetek wynosi 29%. W tym przypadku mamy dodatkowo dużą rozbieżność między stolicą (20,5%), a pozostałymi miejscowościami (36,4%).
 

Tylko 11% w Lublinie
Miastem, w którym zakup mieszkania na kredyt z dopłatą jest zdecydowanie najtrudniejszy jest Lublin, gdzie warunki spełnia obecnie zaledwie 11% oferowanych lokali. N drugim miejscu jest Warszawa – 20,5%, na trzecim Kraków – 22%, a na kolejnych, z niewiele gorszymi wskaźnikami, Gdańsk i Szczecin.

Przeciętnie w całej Polsce 63% oferowanych mieszkań spełnia kryteria programu „Rodzina na swoim”. W rzeczywistości wskaźnik dostępności jest większy, gdyż ceny ofertowe są zwykle większe od cen, po których zamykane są transakcje.

Nowe limity cen obowiązujące w IV kw. są przeciętnie o 360 zł (7%) wyższe niż w III kw., co jest oczywiście dobrą wiadomością dla kredytobiorców. Trzeba jednak uwzględnić to, że ostatnie miesiące przyniosły kilkuprocentowy wzrost średniej ceny m.kw. w niektórych miastach, m.in. w Opolu, Toruniu, Sopocie, Katowicach i Łodzi. W Katowicach w ostatnich trzech miesiącach średnia cena wzrosła o 2,3%, a limit został podniesiony w IV kwartale tylko o 1,3%.

W największym stopniu podniesiony został w IV kwartale limit dla miejscowości mazowieckich (poza Warszawą) – aż o 1213 zł. Niewiele to jednak pomogło biorąc pod uwagę fakt, że kryteria cenowe programu „Rodzina na swoim” spełnia wciąż mniej niż jedna trzecia oferowanych mieszkań. W dwóch województwach – wielkopolskim i lubelskim – limity zostały obniżone.
 

Katarzyna Siwek
Expander – Niezależny Doradca Finansowy

gk