Rodzina na swoim to szansa na własne mieszkanie dla małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci. Od stycznie w ramach Rodziny na swoim - udzielono już blisko 19 tys. kredytów na łączną kwotę ponad 3,2 mld zł. W IV kw. dostępność tych kredytów powinna wzrosnąć. Jak podają analitycy te kredyty żyją swoją specyfiką i trudno przewidzieć dalsze zmiany tych wskaźników. Powszechnie uważa się ze program ten hamuje spadek cen mieszkań, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich. Jak podaje Gazeta Prawna limity będą wynosić odpowiednio:

Od 1 października rosną limity kredytów z dopłatą,

W Krakowie wskaźnik zwiększył się o 714 zł, do 6055 zł za mkw.

W Bydgoszczy i Toruniu, wskaźniki wzrosną o 730 zł, do 7121 zł za mkw.

W Olsztynie , wskaźniki wzrosną o 600 zł, do 6473 zł za mkw.

W Warszawie i Łodzi, wskaźniki wzrosną o 442 zł, nowy limit dla Łodzi to 6955 zł za metr, a dla Warszawy 7699,6 zł

W Opolu , wskaźnik zwiększył się o 648,90 zł, do 5863,90 zł za mkw.

W Katowicach, wskaźnik zwiększył się o 69,30 zł, do 5203,10 zł za mkw.

W Szczecinie, wskaźnik zwiększył się o 92,4, do 4790,80 zl

Nie wszędzie rośnie!

W Poznaniu i Lublinie wskaźnik ten spadł odpowiednio 161 zł, i 20,67 zł do 7224 zł za mkw. i 4308,60 zł za mkw. W Gdańsku czy Gorzowie Wielkopolskim wskaźnik pozostanie bez zmian. ( odpowiednio 5744,20 i 4699,80 za mkw zł ).

Koniec III kwartału jest dobrym momentem na podsumowanie dostępności mieszkań z rynku wtórnego w ramach programu Rodzina na Swoim. Punktem odniesienia do porównań są wyniki badań dostępności przeprowadzone w II kwartale (kwiecień 2009 r.) przez sieć biur nieruchomości Metrohouse S.A. W III kwartale poza zmianą wskaźnika przeliczeniowego dla Gdańska i województwa pomorskiego, nie nastąpiły zmiany wskaźników dla innych miast. Zmieniła się jednak dostępność mieszkań w ramach RnS.

Sprawdź nowe limity dla kredytu Rodzina na Swoim

Bez zmian wskaźników, zmiany w dostępności mieszkań

• III kwartał przyniósł zmianę wskaźnika przeliczeniowego dla Gdańska. W rezultacie 30% mieszkań dostępnych na gdańskim rynku kwalifikuje się do programu. To największy wzrost dostępności spośród analizowanych miast (aż o 22 punkty procentowe).

• Spośród osiemnastu badanych miast w siedmiu odnotowano wzrost dostępności mieszkań, a w ośmiu nastąpił spadek. W Warszawie, Lublinie i Bydgoszczy dostępność mieszkań utrzymuje się na niezmienionym poziomie.

• Poza wspomnianym powyżej Gdańskiem, największy wzrost dostępności mieszkań w ramach RnS miał miejsce w Kielcach (wzrost o 10 punktów procentowych) oraz we Wrocławiu i Olsztynie (wzrost po 5 punktów procentowych).

• W Poznaniu odnotowuje się najwyższy spadek w dostępności mieszkań spełniających kryteria dopłat RnS (o 10 punktów procentowych), w Katowicach i Szczecinie spadki są również znaczące (po 8 punktów procentowych). Obniżenie dostępności mieszkań w Toruniu o 6 punktów procentowych spowodował spadek tego miasta z fotela lidera.

• Największy wybór ofert spełniających kryteria programu Rodzina na Swoim oferuje wtórny rynek mieszkań w Gorzowie Wielkopolskim i Bydgoszczy. W tych miastach 86% oferty mieszkań używanych kwalifikuje się do dopłat.

• Tradycyjnie w Krakowie obserwujemy najniższy spośród analizowanych miast odsetek mieszkań, których zakup umożliwia starania o dopłaty do odsetek kredytu. Dodatkowo podaż takich mieszkań zmniejszyła się 1 pkt. procentowy, co powoduje, że zaledwie co 14 mieszkanie spełnia kryteria programu.

• Nadal wśród analizowanych miast utrzymuje się dwubiegunowy podział na lokalizacje, gdzie dostępność mieszkań w ramach programu Rodzina na Swoim jest wysoka i grupę miast o słabej i umiarkowanej dostępności (np. Kraków, Warszawa, Lublin)


Informacja prasowa

Informacja prasowa

Komentarz: Mariusz Kania, prezes zarządu Metrohouse S.A.

Dostępność mieszkań w ramach programu Rodzina na Swoim jest pochodną tzw. wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. O ile wzrost wskaźnika w II kwartale 2009 r. spowodował poprawę dostępności mieszkań kwalifikujących się do programu aż w dwunastu analizowanych miastach, to utrzymanie wskaźnika w III kwartale br. na poziomie II kwartału (oprócz Gdańska, gdzie wskaźnik podniesiono o 10%) ma następstwo we wzroście odsetka takich mieszkań już tylko w siedmiu miastach. Jednocześnie obserwuje się zmniejszenie dostępności mieszkań spełniających kryteria RnS aż ośmiu miastach.

Zmniejszenie dostępności mieszkań w ramach programu dopłat Rodzina na Swoim może przeczyć szeroko rozpowszechnianej tezie o silnie postępujących spadkach cen nieruchomości. Obecną sytuację na rynku wtórnym mieszkań charakteryzuje stabilizacja cen. Zmniejszona dostępność popularnego segmentu mieszkań (w tym także w ramach RnS) świadczy o zmianie struktury podażowej, w której coraz większą rolę zaczynają odgrywać mieszkania o dużych powierzchniach, bądź apartamenty (lub pseudoapartamenty), na które zainteresowanie spadło wraz z ograniczeniami banków w finansowaniu nieruchomości. Takie oferty są eksponowane na rynku najdłużej.

Na rynku wtórnym mieszkań najbardziej poszukiwanym produktem są mieszkania jedno i dwupokojowe o powierzchniach 35-50 m kw., które, o ile to możliwe, posiadają parametry cenowe pozwalające zakwalifikować je do puli mieszkań objętych dopłatami do odsetek od kredytów. Pomimo dużej podaży mieszkań znalezienie takich ofert jest tylko pozornie łatwe.

Jeżeli w IV kwartale ogłoszone wskaźniki przeliczeniowe będą niższe niż dotychczasowe, z pewnością dodatkowo ograniczy to dostępność do puli ofert z dopłatami, a co za tym idzie, przyczyni się do zmniejszenia popularności programu Rodzina na Swoim.

Metrohouse S.A.

źródło informacji: INTERIA.PL/materiały prasowe