Będzie to wynikiem uchwalenia przez Sejm nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z nowymi przepisami, starosta będzie także zobowiązany do wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego po upływie dwumiesięcznego terminu na zawarcie umowy o nabycie praw do nieruchomości. Dziś decyzja ta zależy od jego uznania. Jak czytamy dalej, starosta będzie mógł też zezwolić na niezwłoczne zajęcie nieruchomości przez podmiot wykonujący zadanie inwestycyjne tuż po wydaniu decyzji o wywłaszczeniu.
 
Ustawa przewiduje również rozszerzenie katalogu przesłanek uprawniających do wydania decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości o przypadki uzasadnione ważnym interesem gospodarczym. Starosta zostanie zobligowany do nadania decyzji o zajęciu nieruchomości rygoru natychmiastowej wykonalności. Oznacza to błyskawiczne wejście inwestora na nieruchomość niezbędną do prowadzenia budowy – dodaje dziennik.
 
Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”