Pod koniec sierpnia została rozstrzygnięta XIII już edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku”. W tegorocznej edycji konkursu spośród 703 obiektów do finału zakwalifikowane zostały 73.

Nagrody zostały przyznane w 13 kategoriach:

  • budynki mieszkalne – modernizacja i adaptacja pralni garnizonowej na budynek mieszkalny (ul. Toruńska 45B w Bydgoszczy)
  • obiekty zabytkowe - modernizacja zabytkowego budynku „Biały Spichrz”, Dom Młynarza, Czerwony Spichrz, Kamienica (ul. Mennica 2, 7 8, 8A w Bydgoszczy)
  • obiekty kultury – modernizacja i adaptacja kamienicy na Centrum Kultury (ul. Dąbrowszczaków 3 w Olsztynie)
  • obiekty szkolnictwa – modernizacja Szkoły Podstawowej nr 42 (ul. Balkonowa 2/4 na Targówku w Warszawie)
  • termomodernizacja i elewacje – restauracja zabytkowej elewacji budynku (ul Dyrekcyjna w Katowicach)
  • rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych – rewitalizacja terenów poprzemysłowych po byłej cegielni na Centrum Integracji Społecznej (ul. Galicyjska 17A w Zielonkach)
  • tereny zielone – rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich: Praku Staszica i Parku 3 Maja w Częstochowie
  • obiekty hotelarsko-turystyczne – za modernizację Dworku “Róża Poraja” w Budziejowie 1, gmina Mieścisko

Zapotrzebowanie na nowe obiekty, zarówno mieszkalne, jak i komercyjne jest duże. Działania powinny być jednak skierowane także na już istniejące obiekty. Wiele z nich znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, inne od wielu lat nie są wykorzystywane. Przywrócenie im drugiego życia jest równie ważne, jak budowa nowych inwestycji. Konkurs „Modernizacja Roku” ma na celu wyłonienie i nagrodzenie różnorodnych przedsięwzięć budowlanych, ale tylko tych przebudowywanych i modernizowanych.

Trzeba jak najczęściej pokazywać dobre inwestycje i mówić o miejscach, w których działania pozytywnie zmieniają naszą przestrzeń. Podsekretarz Stanu Olgierd Dziekoński zwrócił uwagę na to, że wiele zgłoszeń do konkursu pochodzi od samorządów terytorialnych. Gminy jako najmniejsze jednostki samorządu terytorialnego w Polsce powinny szczególnie dbać o swój obszar i nie tylko same podejmować różnorodne działania, ale również zachęcać podmioty prywatne do samodzielnego lub wspólnego inwestowania w odnowę miejskiej przestrzeni. Wtedy „nowe” przedsięwzięcia będą rozchodziły się na całe miasta i miasteczka, pozytywnie wpływając zarówno na ich indywidualny wizerunek, jak i wizerunek całego kraju, a przede wszystkim łagodząc kontrasty występujące w polskim budownictwie.

Źródło: Małgorzata Kędzierska-Urbaniak, Analityk rynku nieruchomości Wynajem.pl