A jakie będą Termy Warmińskie - nowa atrakcja turystyczna Warmii, pionierska inwestycja w Lidzbarku Warmińskim, realizowana w ramach projektu partnerstwa publiczno – prywatnego?...

Informacje ogólne

Budowa kompleksu hotelowo – rekreacyjnego oraz basenów z wodami geotermalnymi - pierwszego tego typu obiektu na Warmii i Mazurach - będzie kosztować 35 mln euro. Inwestycja ma być zakończona do 2012 roku. Znajdować się będzie przy drodze krajowej nr 51, prowadzącej do przejścia granicznego z Obwodem Kaliningradzkim w Bezledach.

Największą jej atrakcją będzie zespół basenów z ciepłą wodą solankową o temperaturze 27 - 36 st. C. Dodatkowymi atrakcjami będą: zjeżdżalnie, fontanny, wodospady, bicze wodne, a także: park linowy, tężnie, stawy rybne, łowiska, lodowisko, tereny do paintballa, skatepark i strzelnica golfowa. Dla dzieci przewidziano „bobrowy plac zabaw” ze strumykami oraz przejściami wodnymi

.Założenia projektu:


Projekt „Termy Warmińskie“ zakłada budowę kompleksu basenów: krytych i otwartych, zasilanych wodami geotermalnymi oraz z miejskiego ujęcia wody. Według planu, łączna powierzchnia lustra wody w basenach będzie wynosić około 2 000 m2.. Głównym obiektem będzie budynek basenów krytych, obejmujący baseny do celów balneologicznych oraz baseny rekreacyjne wyposażone w różne atrakcje, jak np.: zjeżdżalnie, masaże, fontanny, wodospady, bicze wodne itp. Ponadto w tym budynku znajdą się: sauny, jacuzzi, groty solne, solaria, fitness, gabinety odnowy biologicznej, kręgielnia, punkt gastronomiczny oraz gabinety z innowacyjnymi formami rehabilitacji, np. wiihabilitacji (rehabilitacja osób po udarach i operacjach z wykorzystaniem konsoli do gier firmy Nintendo). 

W obiekcie znajdą się także pomieszczenia socjalno-administracyjne, takie jak: szatnie-przebieralnie, toalety, prysznice i umywalnie, kasy itp.

Na zewnątrz będą baseny rekreacyjne dla dorosłych i dzieci wraz z miejscami do leżakowania. Planuje się także budowę hotelu na ok. 200 miejsc noclegowych z salami konferencyjnymi. 

Wokół obiektu powstanie teren zielony wraz z parkingiem, chodnikami, oświetleniem i urządzeniami małej architektury oraz kortami tenisowymi, małymi boiskami sportowymi, parkiem linowym, tężniami, ścieżkami spacerowymi, rowerowymi i trasami dla łyżworolkarzy oraz polem do Range Golfa i ścianką do wspinaczki.  O ile pozwolą na to warunki terenowe, planuje się także założenie stawów rybnych z myślą o miłośnikach wędkarstwa.

Wykonalność:

Inwestycja zlokalizowana będzie na działce o wielkości 17, 4823 ha w gminie Lidzbark Warmiński. Działka jest własnością Powiatu Lidzbarskiego. 25 marca 2009 roku Powiat  podpisał umowę wstępną z  Instytucją Zarządzającą – Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego, na finansowanie przedsięwzięcia w wysokości 17,5 mln euro (tj. 50 %) z  Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 -2013. Dotacja ta będzie zagwarantowana dla Partnera Prywatnego realizującego projekt.Infrastruktura funkcjonalno – użytkowa:

Głównym obiektem będzie budynek basenowo-hotelowy, znajdujący się w centralnej części działki. Dodatkowo projektuje się cztery budynki sanitarno-techniczne oraz budynek magazynowy.

Główny budynek będzie spełniał następujące funkcje:
A.hotelową,
B.kąpielowo-relaksującą,
C.terapeutyczną i odnowy biologicznej.

Ad. A - Charakterystyka części hotelowej:

Część hotelowa będzie obejmować część mieszkalną z 200 miejscami, restaurację z zapleczem, recepcję oraz sale konferencyjne. Będzie miała połączenie komunikacyjne z częścią basenową oraz  rekreacyjno - usługową. W części południowej zlokalizowane będą pomieszczenia terapeutyczne, odnowy biologicznej, sauny, kręgielnia, sala fitness i siłownia.

Ad. B - Charakterystyka części kąpielowo-relaksującej:


Na terenie zlokalizowane będą kąpieliska z wodą termalną o różnej temperaturze i różnym sposobie użytkowania.

Ad. C – Charakterystyka części terapeutycznej i odnowy biologicznej

O tym, jakie rodzaje zabiegów będą wykonywane, zdecyduje Partner Prywatny.

Uwarunkowania geologiczne:

Autorzy opracowania „Studium możliwości wykorzystania wód termalnych w Lidzbarku Warmińskim”– Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. - wskazują na optymalny dla celów Term Warmińskich horyzont wodonośny jury dolnej, co oznacza, że źródła te z powodzeniem mogą być wykorzystane zarówno w lecznictwie, jak i rekreacji.

Sposób realizacji – współpraca z Partnerem Prywatnym:

Powiat Lidzbarski – jako Instytucja  Realizująca  Projekt – wybiera Partnera Prywatnego, który staje się Beneficjentem projektu i stroną dla Zarządu Województwa (Instytucji Zarządzającej), przejmując prawa i obowiązki wynikające  z PreUmowy. Taką procedurę przewidują dwie ustawy: o partnerstwie publiczno-prywatnym z 19 grudnia 2008 r oraz o koncesji na roboty budowlane lub usługi z  9 stycznia 2009 r.

Umowa o partnerstwie publiczno - prywatnym przewiduje obustronne zobowiązania według następującej kolejności:

1.Partner zobowiązany jest do wybudowania obiektów termalnych zgodnie z założeniami Powiatu nie później niż do końca  2012 roku, oraz do utrzymania 5-letniej trwałości projektu.

2.Partner Prywatny staje się pełnoprawnym właścicielem i zarządzającym obiektem i
 przejmuje zobowiązania wynikające z PreUmowy.

3.Powiat przekazuje prawa wynikające z PreUmowy, dotyczące gwarancji finansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 -2013.

4.Powiat udostępnia nieruchomość gruntową, na której powstaną obiekty termalne (prawdopodobnie na zasadzie długoletniej dzierżawy).

Kryteria wyboru Partnera Prywatnego zostaną określone dwustopniowo:

Etap I
1.Zdolność ekonomiczno – finansowa
2.Kwalifikacje techniczne lub zawodowe
3.Uprawnienia do wykonywania określonej działalności
4.Niekaralność

Etap II

Szczegółowe kryteria wyboru, m.in. nawiązanie do koncepcji architektoniczno – funkcjonalnej Powiatu, do wysokości czynszu dzierżawnego i inne.

Marcin Walczak
Konfederacja Pracodawców Polskich

a
n