Wczoraj posłowie przyjęli sprawozdanie Komisji Infrastruktury z przygotowanego przez Senat projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – czytamy. Znowelizowane przepisy wprowadzają zasadę, że zmiana wysokości opłat wymagać będzie pisemnego uzasadnienia. Do tej pory spółdzielnia mieszkaniowa musiała powiadomić o zmianie opłaty przypadającej od zajmowanych lokali 14 dni wcześniej.

Proponowane wydłużenie okresu, który spółdzielnia zobowiązana jest zachować przy powiadamianiu konkretnych osób o ustaleniu nowej opłaty przypadającej od zajmowanych przez nie lokali, będzie dotyczyć członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali – dodaje dziennik.

 

 

Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna” 24.09.2009,   24.09.2009