Głównym zadaniem polityki mieszkaniowej będzie zbadanie oraz ocenienie problemu mieszkaniowego oraz wyrównywanie szans społecznych w dostępie do mieszkań. Jest to problem niezmiernie istotny, tym bardziej, że warunki mieszkaniowe w Polsce są bardzo złe i pozostają daleko w tyle w porównaniu do krajów Europy Zachodniej.

Polska jest krajem, który cechuje nie tylko niski standard mieszkań, ale także ich deficyt w stosunku do liczby gospodarstw domowych, co przekłada się na trudną sytuację mieszkaniową większej części społeczeństwa.

Dlatego też uzyskanie poprawy warunków mieszkaniowych ludności powinno stać się kwestią priorytetową dla władz lokalnych. Mieszkalnictwo w Polsce przeżywa obecnie głęboki kryzys i należy do jednej z najbardziej zaniedbanych dziedzin. Prawidłowo realizowana polityka mieszkaniowa przyczyni się do podniesienia standardu mieszkalnictwa, a co za tym idzie – również standardu życia, pozwoli rozróżnić różne formy mieszkalnictwa, zgodne z potrzebami i możliwościami lokalnej społeczności.

Instytut Gospodarki Nieruchomościami

gk

inwestycje.pl