Przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określają dopuszczalne odległości usytuowania budynku od granicy z sąsiednią działką budowlaną – przypomina dziennik. Nowe dopuszczalne odległości usytuowania budynku od granicy z sąsiednią działką stosowane są od 8 lipca 2009 r.

Jak czytamy dalej, budynek musi znajdować się od granicy z sąsiednią działką w odległości 4 m lub 3 m. Odległość ta zależy od tego, jaką ścianą budynek będzie zwrócony w stronę tej granicy. Gdy będzie miała otwory okienne lub drzwiowe, to wówczas odległość wynosi 4 m. Natomiast przy ścianie bez takich otworów odległość wynosi 3 m. Jeszcze mniejsza odległość, bo 1,5 m, dopuszczalna jest wówczas, gdy wynika z ustaleń planu miejscowego albo z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W takich przypadkach można nawet postawić budynek bezpośrednio przy granicy. Z kolei mniejsze odległości dopuszczalne są przy zabudowie jednorodzinnej. Na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m można postawić budynek ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych nawet bezpośrednio przy granicy z działką budowlaną – dodaje gazeta.

 

 

Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna” 16.09.2009,   16.09.2009