Łącznie przekazano 3145 ha: 8 lotnisk w drodze darowizny dla Jednostek Samorządu Terytorialnego (Modlin, Poznań, Biała Podlaska, Zielona Góra, Piła, Nowe Miasto n. Pilicą, Katowice, Szymany Szczytno), 4 lotniska w drodze użyczenia dla JST na co najmniej 30 lat (dla lotnisk Kraków Balice, Gdynia Kosakowo, Sochaczew, Radom), 5 nieruchomości w użytkowanie wieczyste dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Zielona Góra, Szymany Szczytno, Wrocław, Bydgoszcz, Kraków Balice).
 
Nieruchomości nabyte przez samorząd mogą być przedmiotem najmu, dzierżawy albo użyczenia na co najmniej 30 lat wyłącznie na rzecz podmiotu zakładającego lub zarządzającego lotniskiem użytku publicznego, jeżeli jednostka samorządowa sama nie zakłada lotniska cywilnego użytku publicznego. W praktyce oznacza to, że samorząd w drodze umowy cywilno-prawnej przekazuje zarządzanie lotniskiem już istniejącym podmiotom, czyli spółkom prawa handlowego zarządzającymi lotniskami.
 
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury 16.09.2009,   17.09.2009