W porównaniu z ubiegłym miesiącem najlepszy wynik odnotowano w przypadku budownictwa zakładowego, komunalnego i społeczno-czynszowego, gdzie liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła aż o 146 proc.. Wzrost, choć bardzo mały, nastąpił również w budownictwie indywidualnym – o 1 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Umiarkowany wzrost na poziomie 21 proc. odnotowano w segmencie mieszkań spółdzielczych. Jeśli wziąć pod uwagę wyniki od początku tego roku, to w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r. liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła o 7 proc. i wyniosła w sumie 89,8 tys.
 
 
Źródło: KRN.pl