ertyfikat ten zostanie wydany na druku CFR-1. Od 25 sierpnia obowiązuje zmieniony druk tego dokumentu – zaznacza dziennik. Dokument ten wystawiany jest przez urząd skarbowy na wniosek podatnika. Urzędnik w piśmie tym podaje takie dane, jak: numer zaświadczenia; dane identyfikacyjne podatnika; miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce; potwierdzenie, że w Polsce taka osoba podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (musi rozliczyć wszystkie światowe dochody w Polsce, bez względu na miejsce ich uzyskiwania); państwo, na rzecz którego certyfikat jest wystawiany; a także adnotację o pobraniu opłaty skarbowej.

Warto wiedzieć, że certyfikaty rezydencji są wydawane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika – podkreśla „Gazeta Prawna”. Z treści tego zaświadczenia musi jednoznacznie wynikać miejsce zamieszkania podatnika oraz musi być oznaczony organ podatkowy, przez który certyfikat został wydany.

 

Źródło: „Gazeta Prawna”