Sejm rozpocznie prace nad poselskim projektem nowelizacji ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości. Jak czytamy dalej, autorzy projektu chcą przywrócić uprawnienia najemcom tzw. byłych mieszkań zakładowych, które straciły swój status w wyniku przekształceń. Ich uprawnienia wygasły 18 września 2008 r. Do tego dnia przysługiwało im prawo pierwokupu lokalu, wówczas gdy podczas przekształceń zostało naruszone prawo do nabycia przysługujące najemcy. Prawo pierwokupu miałyby więc osoby, które uzyskają wyrok sądu potwierdzający działanie niezgodne z prawem.

Posłowie proponują, by uprawnienia wygasły dopiero 31 grudnia 2012 r., a prawo pierwokupu zostało zastąpione prawem pierwszeństwa – podkreśla dziennik. Osoby, które nie skorzystały z uprawnień, będą mogły złożyć wniosek do sądu o stwierdzenie naruszenia prawa lub interesu prawnego najemcy. Naruszenie interesu prawnego przy zbywaniu mieszkań zakładowych polegałoby na tym, że przedsiębiorstwo prywatyzowane nie zapytało najemcy mieszkania, czy chce nabyć lokal, zanim go sprzedano. Najemcy byłych mieszkań zakładowych mieliby pierwszeństwo w ich nabyciu zamiast obowiązującego do tej pory prawa pierwokupu – dodaje „Dziennik Gazeta Prawna”.

 

 

Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna” 14.09.2009,   14.09.2009