Anti podjęło się budowy pierwszego w Ustroniu  parku zdrojowego i zagospodarowania jego terenu. Firma będzie odpowiedzialna za powstanie w ustrońskim parku pijalni wód do kuracji pitnej, fontanny zasilanej wodą solankową oraz ścieżek i kładek dla pieszych. Wzniesie też mur oporowy, oświetli teren oraz zaopatrzy go w inne elementy małej architektury. Pod inwestycję przeznaczono trzy hektary łąki na zboczach Równicy.

- Dołożymy wszelkich starań, aby mieszkańcy Ustronia i turyści go odwiedzający byli zadowoleni z inwestycji. To miasto dotychczas przyciągało wiele osób z Polski i z zagranicy. Myślę, że nowy projekt jeszcze bardziej umocni jego pozycję i korzystnie wpłynie na rozwój turystyki. Dużą szansę dla Ustronia stworzyły środki z Unii Europejskiej, pozyskane na ten cel – mówi Arkadiusz Rzepa, prezes Anti.

Władze miasta otrzymały na budowę 3,7 mln zł. z Unii Europejskiej. Ustroń starał się o dotację przy współpracy z samorządem czeskiej Karwiny. Oba miasta są największymi uzdrowiskami w Euroregionie Śląsk Cieszyński i razem złożyły wniosek o dofinansowanie. Dzięki kooperacji czeskie uzdrowisko unowocześni swój park zdrojowy, a Ustroń wybuduje taki obiekt od podstaw.

Anti
S.A.

gk
inwestycje.pl