Gmina Wierzchosławice, jako pierwsza, otrzymała w ubiegłym roku pożyczkę na kolektory w prywatnych budynkach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Czterdzieści osób, wylosowanych do programu pilotażowego, zapłaci za nie tylko trzecią część wartości (ok. 2,5 tys. zł); resztę dołoży gmina. Za kilka lat pożyczka może zostać w części umorzona przez fundusz.

Związek Międzygminny ds. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w podkrakowskich Proszowicach, który zrzesza 24 gminy z terenu Małopolski i Świętokrzyskiego, otrzymał 25,3 mln zł z Narodowego FOŚiGW. Dzięki temu kolektory mogą być zamontowane na 13,5 tys. budynków!

13,5 mln otrzymał na ten cel z NFOŚiGW powiat suski; pieniędzy wystarczy na zakup i montaż kolektorów na ok. 2,1 tys. budynków prywatnych. Podpisywane są właśnie umowy z mieszkańcami.

PAP/Dziennik Polski