Pod koniec sierpnia została rozstrzygnięta XIII już edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku". W tegorocznej edycji konkursu spośród 703 obiektów do finału zakwalifikowane zostały 73. Nagrody zostały przyznane w 13 kategoriach, m.in.:

- budynki mieszkalne - modernizacja i adaptacja pralni garnizonowej na budynek mieszkalny (ul. Toruńska 45B w Bydgoszczy)

- obiekty zabytkowe - modernizacja zabytkowego budynku "Biały Spichrz", Dom Młynarza, Czerwony Spichrz, Kamienica (ul. Mennica 2, 7 8, 8A w Bydgoszczy)

- obiekty kultury - modernizacja i adaptacja kamienicy na Centrum Kultury (ul. Dąbrowszczaków 3 w Olsztynie)

- obiekty szkolnictwa - modernizacja Szkoły Podstawowej nr 42 (ul. Balkonowa 2/4 na Targówku w Warszawie)

- termomodernizacja i elewacje - restauracja zabytkowej elewacji budynku (ul Dyrekcyjna w Katowicach)

- rewitalizacja obszarów i zespołów urbanistycznych - rewitalizacja terenów poprzemysłowych po byłej cegielni na Centrum Integracji Społecznej (ul. Galicyjska 17A w Zielonkach)

- tereny zielone - rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich: Praku Staszica i Parku 3 Maja w Częstochowie

- obiekty hotelarsko-turystyczne - za modernizację Dworku "Róża Poraja" w Budziejowie 1, gmina Mieścisko

Nie tylko budowlanka

Zapotrzebowanie na nowe obiekty, zarówno mieszkalne, jak i komercyjne jest duże. Działania powinny być jednak skierowane także na już istniejące obiekty. Wiele z nich znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, inne od wielu lat nie są wykorzystywane. Przywrócenie im drugiego życia jest równie ważne, jak budowa nowych inwestycji. Konkurs "Modernizacja Roku" ma na celu wyłonienie i nagrodzenie różnorodnych przedsięwzięć budowlanych, ale tylko tych przebudowywanych i modernizowanych.

We wspólnym interesie

Trzeba jak najczęściej pokazywać dobre inwestycje i mówić o miejscach, w których działania pozytywnie zmieniają naszą przestrzeń. Podsekretarz Stanu Olgierd Dziekoński zwrócił uwagę na to, że wiele zgłoszeń do konkursu pochodzi od samorządów terytorialnych. Gminy jako najmniejsze jednostki samorządu terytorialnego w Polsce powinny szczególnie dbać o swój obszar i nie tylko same podejmować różnorodne działania, ale również zachęcać podmioty prywatne do samodzielnego lub wspólnego inwestowania w odnowę miejskiej przestrzeni. Wtedy "nowe" przedsięwzięcia będą rozchodziły się na całe miasta i miasteczka, pozytywnie wpływając zarówno na ich indywidualny wizerunek, jak i wizerunek całego kraju, a przede wszystkim łagodząc kontrasty występujące w polskim budownictwie.

Małgorzata Kędzierska-Urbaniak

Analityk rynku nieruchomości

interia.pl