"Po tym jak rozpoczęła się budowa dwóch istotnych projektów pod koniec 2008 r. (Gemini I oraz Nautica), spółka skoncentrowała się na pracach przygotowawczych dotyczących kolejnych projektów i kilka z nich zamierza uruchomić jeszcze w tym roku" - napisano w komunikacie. W związku z przekazywaniem klientom w II połowie 2009 roku większej ilości mieszkań Ronson zapowiada poprawę wyników w tym okresie.

- Oczekujemy realizacji lepszych wyników w drugiej połowie 2009 r. z uwagi na to, że do przekazania naszym klientom nadal mamy dużą ilość gotowych lokali w projekcie Galileo - powiedział cytowany w komunikacie Shraga Weisman, prezes spółki. - Ponadto w sierpniu rozpoczęliśmy odbiory lokali w innym projekcie - Imaginarium II, w którym większość mieszkań już jest sprzedana. Dodatkowo oprócz Galileo oraz Imaginarium zamierzamy przed końcem 2009 r. ukończyć budowę kolejnych projektów, tj. Constans oraz Gardenia, i również rozpoznać przychody ze sprzedaży w tych projektach - dodał.

W trakcie pierwszych 6 miesięcy 2009 roku Ronson przekazał 67 mieszkań. W pierwszej połowie 2009 roku Ronson, uwzględniając rezygnacje, sprzedał 118 lokali.Przedstawiciele spółki zauważają ożywienie na rynku nieruchomości

- "Na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych następuje poprawa sytuacji, co znajduje potwierdzenie w polepszającej się dostępności kredytów bankowych, zarówno dla klientów indywidualnych jak i deweloperów' - napisano w komunikacie. "Dodatkowo zarząd spółki szacuje, że w wyniku zaniechania lub wstrzymania projektów przez wielu deweloperów, obecna nadpodaż na rynku zostanie skonsumowana przez rosnący popyt w okresie jednego roku" - dodano. W piątek Ronson opublikował wyniki za I półrocze. Zysk netto wyniósł 6,12 mln zł, EBIT 8,14 mln zł, a przychody wyniosły 42,07 mln zł.W samym II kwartale spółka miała 3,6 mln zł zysku netto, 4,8 mln zł EBIT i 27,1 mln zł przychodów.

 

PAP

interia.pl