Minister finansów opublikował obwieszczenie, określające nowe stawki podatków i opłat lokalnych na 2010 rok.

Maksymalny limit opłaty, którą wyznacza w drodze uchwały Rada Gminy wzrasta od nowego roku zgodnie ze wzrostem inflacji. I tak od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - z 0,74 zł od 1 m2 powierzchni limit maksymalny wzrośnie do 0,77 zł za m2.

Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - z 19,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej do 20,51 złotych.

Limit dzienny opłaty targowej z 681,54 zł wzrasta do 681,54 zł.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw.

Źródło:money.pl