Obwodnica Mińska Mazowieckiego o długości ok. 21 km, przebiegać będzie po północnej stronie Mińska Mazowieckiego włączając się w istniejący przebieg drogi krajowej nr 2 na zachodzie w okolicy wsi Choszczówka Rudzka oraz na wschodzie w pobliżu wsi Ryczołek. Przechodzi przez tereny 4 gmin: Dębe Wielkie, Mińsk Mazowiecki, Jakubów i Kałuszyn.

Kontrakt - zawarty z konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki /ASTALDI S.p.A. Włochy /Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o. Siedlce /Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego „MAZOWIECKIE MOSTY” Sp. z o.o. /Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „MOSTY” S.A., - o wartości 567,4 mln zł zostanie ukończony do 29.07.2012 r.

Inwestycja zaprojektowana została przez konsorcjum firm: Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o. oraz Dopravoprojekt a.s.

W ramach budowy obwodnicy Mińska Mazowieckiego wykonane zostaną:

- 3 węzły drogowe (Mińsk Mazowiecki, Jakubów, Kałuszyn)
- 4 wiadukty w ciągu A2
- 10 wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych i serwisowych
- 1 obiekt mostowy
- 1 kładka dla pieszych
- 13 przepustów
- 2 miejsca obsługi podróżnych
- 3 place pod stacje poboru opłat (na łącznicach węzłów)
- budowa 35 km dróg dojazdowych.

Rozwiązania chroniące środowisko:

- odprowadzenie wód oparowych z jezdni następować będzie poprzez rowy trawiaste do zbiorników retencyjnych, a następnie po oczyszczeniu do rowów melioracyjnych i rzeki Mieni
- w rejonie rzeki Wiśniówki zlokalizowano przejście dla zwierząt średnich o szerokości 8,5 m, wysokości 2,5m i długości 40 m
- w rejonie rzeki Mieni zlokalizowane zostało przejście dla dużych zwierząt w postaci mostu nad rzeką o długości 80 m, wysokości 4 m oraz szerokości 34 m
- projektowane przepusty mające służyć jako przejścia dla płazów zaprojektowano o średnicy od 1,5 do 2 m. i długości 40 m
- na terenach wymagających ochrony przed hałasem zastosowano odpowiednio: 10,5 km ekranów akustycznych oraz zieleń izolacyjną od 10 m do 20 m.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

jn