Mało kto zdaje sobie przy tym sprawę, że organy podatkowe coraz skuteczniej kontrolują takie osoby. Tymczasem ukrywanie takich przychodów robi się coraz mniej opłacalne. Podejmowane ryzyko jest bowiem niewspółmiernie wysokie w stosunku do grożących kar (orzekane są grzywny od kilkuset nawet do kilkunastu tysięcy złotych).

Wraz ze zbliżającym się rokiem szkolnym i akademickim, czyli początkiem kolejnego sezonu wynajmowania pokoi i mieszkań, warto zastanowić się, czy nie nadarza się najlepsza okazja na wyjście z szarej strefy najmu i zalegalizowania naszych dochodów. Okazja tym lepsza, że w 2010 roku zostanie zlikwidowana 20-proc. stawka stosowana dziś przy opodatkowaniu najmu ryczałtem.

Cały czynsz opodatkowany zatem będzie niską 8,5-proc. stawką podatku. Dziś jest tak tylko przy przychodach do 4 tys. euro. Później od nadwyżki płaci się już podatek według stawki 20 proc.

Krystyna Górczak

interia.pl