W drugim kwartale 2009 roku,  na rynku mieszkaniowym w Warszawie odnotowuje się  poprawę sytuacji. Nowych transakcji było prawie 2000, spadło także zjawisko zwrotów (wyniosło około 10% sprzedanych lokali).  Rynek mieszkaniowy w Pradze w związku z wciąż trwającymi restrykcjami kredytowymi ze strony instytucji finansowych oraz niepewności kupujących nadal boryka się z niską sprzedażą. W Budapeszcie obserwujemy paradoksalnie stosunkowo dużą aktywność  na rynku mieszkaniowym. Przy jednocześnie niskim popycie wzrasta zatem pula mieszkań gotowych niesprzedanych a to powoduje spadki cen lokali mieszkalnych .

Z kolei ograniczony dostęp do kredytowania, zarówno instytucjonalnego jak i indywidualnego, spowodował dość znaczny spadek transakcji oraz znaczne wstrzymanie wprowadzania nowych projektów mieszkalnych.

 „Rumuński rząd wprowadził program mający na celu wsparcie sprzedaży mieszkań „The First Home”. Ideą tego działania jest ożywienie popytu wśród nabywców pierwszych mieszkań na rynku pierwotnym.  Ograniczenia dofinansowania w przypadku Bukaresztu wydają się być dość surowe, jednak jego skuteczność będziemy w stanie ocenić dopiero za kilka miesięcy ” – Karol Dzięcioł, Senior Consultant w REAS.

Zdaniem Maximiliana Mendla - „Ceny na rynku mieszkaniowym w Budapeszcie pozostały stosunkowo stabilne ze względu na stagnację popytu w poprzednich latach. Jednak choć deweloperzy i właściciele nieruchomości wciąż starają się sztucznie podtrzymać ceny ofertowe na poziomie sprzed kryzysu, spadki cen są nieuniknione i już odzwierciedlają je ceny transakcyjne”.

REAS

gk

inwestycje.pl