Wskaźnik wyprzedania pokazuje, jaki procent mieszkań z projektów będących w sprzedaży znalazł już nabywców. Najlepiej pod tym względem wyglądają Trójmiasto i Katowice, zaś zdecydowanie najsłabiej Poznań i Łódź. W lipcu we wszystkich analizowanych miastach zanotowano wzrost wskaźnika, co wynika z systematycznego wyprzedawania się ofert połączonego z bardzo niewielkim dopływem na rynek nowych inwestycji mieszkaniowych. Największy wzrost widoczny był w łodzi, we Wrocławiu i w Katowicach zmiana była natomiast bardzo niewielka.

W lipcu w pięciu spośród monitorowanych miast zwiększył się udział procentowy puli lokali w całkowitej podaży, które zostały wybudowane, ale pozostają w sprzedaży. Wynika to z faktu zakończenia realizacji kilku dużych inwestycji mieszkaniowych. Odwrotną sytuację, czyli spadek wskaźnika dostępności zanotowano natomiast we Wrocławiu i Katowicach. Było to związane z tym, że nabywców znajdowały tu w znacznej mierze lokale gotowe, które gwarantują większe bezpieczeństwo transakcji. Największy wybór mieszkań, do których klucze można odebrać zaraz po dokonaniu zakupu, mają podobnie jak w ubiegłym miesiącu Wrocławiu i Poznaniu – udział takich mieszkań w rynku przekracza tam 30%.

Tabelaofert.pl
inwestycje.pl