Ministerstwo Infrastruktury zakończyło prace nad projektem nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych. Wkrótce zajmie się nim Rada Ministrów - informuje Rzeczpospolita.

Chcemy wprowadzić takie same zasady kontroli importerów, jakie obowiązują obecnie wobec producentów - mówi Rzeczpospolitej Zbigniew Radomski, dyrektor Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki w Ministerstwie Infrastruktury. - Oznacza to, że jeżeli wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, iż dana partia np. terakoty jest złej jakości i zagraża zdrowiu ludzi, to będzie mógł nakazać wycofanie jej nie tylko producentowi, ale także importerowi lub sprzedawcy – dodaje.

Teraz w ustawie nie ma pojęcia importera. Dlatego nadzór budowlany traktuje ich tak samo jak sprzedawców, a dla tych kary są dużo łagodniejsze.

Projekt nakłada też dodatkowe obowiązki na sprzedawców wyrobów budowlanych, - dodaje dziennik -  jeżeli producent lub importer ma siedzibę w Polsce. Taki sprzedawca musi dostarczyć – na żądanie inspektora – deklarację zgodności, a w wypadku wyrobów stwarzających zagrożenia dla zdrowia, życia lub środowiska – również dokumentację techniczną.

Źródło: Rzeczpospolita