Wicepremier Pawlak docenił efektywną współpracę polsko-czeską. – Dzięki temu, żemamy podobne poglądy, w wielu sprawach możemy podejmować skuteczne inicjatywy – podkreślił. – Przykładem tego jest owocna współpraca nad pakietem klimatycznym – dodał.

Minister gospodarki zaznaczył, że szczególnie korzystne może być współdziałanie obu krajów w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego. – Popieram wszelkie inicjatywy, także regionalne, które uniezależnią Europę od dostaw surowców energetycznych i zapewnią dostęp do alternatywnych źródeł energii - powiedział. – Mam tu na myśli m.in. budowę połączeń energetycznych między naszymi krajami – dodał.

Wicepremier Jan Kohout podkreślił, że czeski rząd będzie wspierał działania na rzecz dywersyfikacji źródeł energii w UE. - Jesteśmy otwarci na współpracą m.in. w dziedzinie energetyki jądrowej – zaznaczył. – Możemy zaoferować Polsce wsparcie w zakresie kształcenia kadr i współpracę instytucji naukowych – dodał.

Wicepremier Kohout zaznaczył, że czeski koncern CEZ jest zainteresowany udziałem w prywatyzacji przedsiębiorstw sektora energetycznego w Polsce.

Wiceszef polskiego rządu poinformował, że w ramach rządowego projektu prywatyzacji resort gospodarki pracuje nad upowszechnieniem własności pracowniczo-menedżerskiej.Chcemy, aby pracownicy mięli swój udział we własności firm, tak by nie liczyć we tej kwestii tylko na inwestorów branżowych czy finansowych – wyjaśnił.

Czeski minister zaoferował także pomoc i wymianę doświadczeń w związku z przygotowaniami Polski do Prezydencji w Unii Europejskiej.

W spotkaniu uczestniczyli również m.in.: ambasador Polski w Pradze Jan Pastwa, ambasador Czech w Polsce Jan Sechter, oraz przedstawiciele polskiego Ministerstwa Gospodarki i czeskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Czechy są jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski.
Pod względem eksportu nasi południowi sąsiedzi zajmują 5 miejsce. Z kolei Polska jest 3 partnerem gospodarczym Czech.

W 2008 r. polsko-czeskie obroty handlowe osiągnęły wartość ponad 11 mld euro i wykazują wysokie, dodatnie saldo. Najczęściej importujemy do Czech metale, produkty mineralne, maszyny i urządzenia, produkty przemysłu chemicznego oraz tworzywa sztuczne. Coraz większy udział mają produkty spożywcze. W imporcie z Czech dominują: metale i wyroby z nich, maszyny i urządzenia, pojazdy, tworzywa sztuczne i wyroby przemysłu chemicznego.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

inwestycje.pl