Światowa organizacja UNCTAD 22 lipca br. opublikowała coroczną ankietę „World  Investment Prospects Survey 2009-2011”. W tegorocznym badaniu Polska znalazła się w czołówce państw najbardziej atrakcyjnych dla inwestycji zagranicznych. Wśród 15 najlepiej ocenionych krajów pod względem czynników sprzyjających rozwojowi BIZ, Polska jest jedynym reprezentantem Europy Środkowo-Wschodniej. Z Europy Zachodniej najwyższe oceny otrzymały Niemcy, Francja i Wielka Brytania.

Na ogólną ocenę kraju pod względem atrakcyjności inwestycyjnej składało się 13 kategorii. W kilku z nich Polska zdobyła wysokie noty i zdecydowanie przekroczyła wyniki średniej światowej. Respondenci najlepiej ocenili wielkość i skalę wzrostu polskiego rynku. W tych kategoriach wysokie miejsca otrzymały również  państwa BRIC, Indonezja, Niemcy, Wietnam i Tajlandia. Ankietowani docenili również polski system zachęt inwestycyjnych oraz dostęp do zagranicznych rynków.

rankingu na najbardziej atrakcyjne miejsce do inwestowania, wśród 30 najczęściej wymienianych krajów, jedynie Polska i Czechy reprezentowały nowe państwa członkowskie UE. Polska zajęła bardzo wysokie 11 miejsce.

Coroczna ankieta UNCTAD została przeprowadzona w pierwszej połowie br.  Wzięło w niej udział 241 korporacji transnarodowych. (UNCTAD/ PAIiIZ)

Źródło: PAIiIZ

interia.pl