W blisko 1/5 przypadków zadłużenie dotyczy obu tych grup równocześnie. Z badania wynika, że w przypadku 40 procent spółdzielni średni czas zwłoki w płatnościach wynosi około 2-3 miesięcy. W przypadku co piątego zadłużonego ten czas wynosi od 4 do 6 miesięcy. Wszystkie zbadane spółdzielnie deklarują, ze w celu egzekwowania należności w pierwszej kolejności wysyłają pisemne wezwanie do zapłaty, 90 procent w ostateczności występuje na drogę sądową. Połowa stara się wcześniej rozwiązać sprawę polubownie, organizując rozmowy i spotkania dłużników z zarządem. Badanie przeprowadzono w dniach 30 czerwca - 10 lipca przez Instytut Badania Opinii Publicznej Homo Homini na zlecenie InfroMonitora. Zostało przeprowadzone metodą internetową na terenie 16 województw, z uwzględnieniem liczebnego rozłożenia badanych jednostek na terenie całego kraju.

 

Źródło:inwestycje.pl