Głównym przyczynkiem do połączenia obu firm była możliwość przyspieszenia rozwoju i poszerzenie zakresu usług w sektorze mieszkaniowym. Obecna współpraca z klientami będzie prowadzona na znanych i sprawdzonych zasadach. Wszyscy eksperci współpracujący z REAS zostali włączeni w struktury JLL i będą działać w ramach „REAS | JLL Residential Advisory”. Będą rozwijać ofertę doradczą w obszarze tzw. „Living Services” w Polsce i Europie Środkowej. Obejmujący rynek deweloperski, mieszkania na sprzedaż ale również mieszkania na wynajem, prywatne akademiki, mikro-apartamenty, budownictwo senioralne i domy opieki. Tak ścisła współpraca pozwoli skuteczne wspieranie klientów w realizacji projektów i implementowanie światowych trenów na Polskim rynku.