Jest to kolejny rekordowy wynik, co świadczy o dużej skuteczności WGN-owskich agentów. Tak dobre wyniki WGN uzyskuje dzięki regularnym szkoleniom podnoszącym kwalifikacje zawodowe a tym samym skuteczność i bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji. Należy dodać, że duży wkład w rozwój zawodowy agentów ma Akademia Nieruchomości i Inwestycji, której współzałożycielem jest WGN.  

Z pośród ponad 500 zatrudnionych w grupie WGN osób to ponad 420 pracuje bezpośrednio w pośrednictwie obrotu nieruchomościami. Na przestrzeni 10 miesięcy br. uzyskali ponad 1,9 transakcji na jednego agenta w miesiącu. Jest to wynik wyższy niż w roku ubiegłym o 10% a zarazem 6 krotnie wyższy niż w innych agencjach z poza Grupy WGN.