W skład przedsiębiorstwa wchodzą nieruchomości położone w miejscowości Ossa na terenie powiatu Rawa Mazowiecka o łącznej powierzchni ponad 125 tys. mkw. Znajduje się tam ośrodek konferencyjno-szkoleniowy z częścią hotelową Hotel Ossa Congress&Spa. Dzierżawę objęty będzie także znak towarowy słowno-graficzny „Hotelossa Congress & Spa”, licencje na oprogramowanie komputerowe, a ponadto środki transportu oraz zbiór ruchomości stanowiących wyposażenie ośrodka konferencyjno-szkoleniowego z hotelem, służących do prowadzenia przedsiębiorstwa.

Umowa dzierżawy przedsiębiorstwa z wyłonionym oferentem zostanie zawarta na rok, począwszy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Dzierżawca przedsiębiorstwa zobowiązany jest do przejęcia z dniem zawarcia umowy dzierżawy przedsiębiorstwa, wszystkich zatrudnionych w nim pracowników.

Kryterium wyboru oferty stanowi wysokość zaoferowanej kwoty miesięcznego czynszu dzierżawnego. Kwota wywoławcza tego czynszu wynosi 240 tys zł brutto.

Niezależnie od kwoty zaoferowanego czynszu dzierżawca jest zobowiązany pokrywać wszelkie koszty związane z utrzymaniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa. Wysokość wadium ustalono na kwotę 500 tys. zł.

Pisemne oferty powinny być składane w terminie do dnia 8 grudnia 2017 roku. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w terminie do 13 grudnia 2017 roku.


fot. Sergiy Palamarchuk/Shutterstock