Rewaloryzacja Ogrodów Dolnych stanowi kontynuację projektu przywracania świetności otoczenia Zamku Królewskiego. Już od 2015 r. mieszkańcy Warszawy i turyści mogą podziwiać Ogrody Górne, nad których wykonaniem przez dwa lata pracowali specjaliści Park-M. W nowo stworzonej przestrzeni obok fontann, ścieżek, szpalerów zieleni spragnieni wypoczynku mieszkańcy i turyści odpoczną na ławkach, podziwiając urok zamku i Wisły. Zielone tereny Podzamcza będą otwarte bezpłatnie dla publiczności. Ogrody Dolne i Górne Zamku Królewskiego stworzą harmonijnie połączoną całość, która dopełni panoramę Warszawy od strony Wisły.

Rewitalizacja Ogrodów Dolnych będzie zwieńczeniem rozpoczętej w 1971 roku odbudowy jednego z najważniejszych zabytków stolicy Polski. Projekt Odtworzenie Ogrodów Dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie realizowany jest w ramach działania 8.1 osi priorytetowej: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Umowa o dofinansowanie przewiduje realizację całości prac do połowy 2019 roku, a następnie jeden rok tzw. pielęgnacji gwarancyjnej. Otwarcie Ogrodów Dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie przewidziane jest na sezon letni 2019 roku.

fot. materiały prasowe