W przypadku lokali użytkowych amortyzacja wynosi 2,5 procent. Nie ma znaczenia, czy posiadaczowi przysługuje prawo własności, czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Co roku można obniżyć podstawę opodatkowania o 2,5 procent wartości lokalu ograniczając tym samym bieżące zobowiązania podatkowe.