Nowy rząd Grecki przekonuje, że spłacenie wszystkich długów nie jest możliwe. Ekonomiści nie wierzą,  że grecki dług da się spłacić. Zadłużenie Grecji to prawie 322 mld euro. Jest to  175 proc. PKB. Powinno ono być spłacone za ponad 40 lat.