Do stworzenia polskiej karty płatniczej potrzeba spełnienia kilku warunków.
Między innymi potrzebna jest zgoda  banków oraz punktów akceptacji płatności.
Transakcje dokonywane kartami płatniczymi są rozliczane lokalnie na przykład w Niemczech i Francji.
Z lokalnej karty płatniczej będzie można korzystać tylko w Polsce, chyba , że inne kraje zdecydują się na współpracę.
W chwili obecnej większość transakcji kartami dokonywanych jest w kraju.