Pustynia Błędowska to największy obszar piasków lotnych, jaki znajduje się w Polsce. W sumie ma ona powierzchnię około 33 km kwadratowych.
To właśnie ten obszar przejdzie odnowę dzięki unijnemu programowi ochrony środowiska - Natura 2000.
Projekt ma na celu przywrócenie miejscu jego naturalnego charakteru. Inwestycja podzielona jest na kilka etapów. W sumie rekultywacja pustyni pochłonie około 19 milionów złotych, z czego dużą część tych środków zostanie wypłacona z unijnego budżetu.