Wicepremier Janusz Piechociński zapowiedział w sobotę, że jeszcze w roku bieżącym ma wejść w życie ustawa o ochronie ziemi przed niekontrolowanym wykupem.
Projekt ustawy dotyczy przepisów regulujących obrót ziemią po 2016 r., kiedy skończy się okres ochronny i obcokrajowcy będą mogli kupować w Polsce grunty rolne bez wymaganego obecnie zezwolenia. Projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego autorstwa PSL już został złożony w Sejmie.